asparuhovo logo

Обявления

Уведомление за преценка необходимостта от ОВОС за изграждана на „Изграждане на пречиствателно съоръжение в ПИ с идент.№ 10135.5501.37"

Открит е обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за:
„Изграждане на пречиствателно съоръжение в ПИ 10135.5501.37, урбанизирана територия,
с площ 111179 кв.м., НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“,
Район „Аспарухово“, гр. Варна,
с възложител на ИП: Командване на Военноморските сили.

Цялата информация може да прочетете като отворите линка от заглавието на статията. 

 

 

Информация за едрогабаритни отпадъци и битови отпадъци

 Уважаеми граждани на район "Аспарухово",

По разпореждане на Кмета на Община Варна, считано от днес, 04.06.2024г.,
на територията на района се въвежда нов график за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци:
Дните, в които може да се изнасят горепосочените са:
ЧЕТВЪРТЪК и ПЕТЪК - от 08:00ч. до 16:00ч.
Ако вещите биват изхвърляни извън тези определени дни, на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
Санцкии ще има и за недбросъвестни граждани, които изхвърлят битов отпадък извън контейнерите за смет.
Еколозите от Района, съвместно с полиция, ще следят за реда.
Благодаря на всички граждани, които подават сигнали за нерегламентирано изхвърляне на същите, както и моля да спазваме графика,
за да живеем в приветлива и чиста среда!

Ивайло Маринов
Кмет на Район "Аспарухово"

 

Проучване на Медицински универитет - Варна

Уважаеми граждани на град Варна,

Вашето участие в проучването ще допринесе за оценка на средата в град Варна по отношение на наличните условия за стимулиране на здравословния начин на живот в отделните квартали на града.

Съобщение до собствениците на домашни птици

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ПТИЦИ

Уведомяваме Ви, че във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците е необходимо да се спазват следните изисквания:
 отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;

 да не се допуска отглеждане на домашни птици извън дворовете;

 фуражите да се съхраняват така, че дивите птици да нямат достъп до тях;

 разделно отглеждане на водоплаващите от кокошевите птици;

 незабавно уведомяване на ветеринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Карта на сайта