asparuhovo logo

Новини

График за раздаване на изборни книжа за 10.07.2021 г.

Линк към обучителни материали на сайта на РИК - https://rik03.cik.bg/ns202107/ - за страницата на района

Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.
Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.
Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

Община Варна в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците организира кампания за разделно събиране за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила. Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“

На 18 юни (петък) от 17:00 ч. в галерията на НЧ "Просвета" в кв. "Аспарухово" ще бъдат представени резултатите от научно-изследователския проект "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи". Изложба по темата ще бъде открита от екипа от учени на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Ще имате възможност да се запознаете с фотоматериали от четирите места на изследванията, сред които кв. "Аспарухово" след наводнението от 19 юни 2014 г.

Заповядайте!

Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи