asparuhovo logo

Новини

Възнаграждения СИК

 Пролетно почистване
 Дърва за огрев

Уважаеми съграждани, Във връзка с информация от мониторинга на РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област през периода 01.01.2023 г. – 15.01.2023 г., Ви информираме, че на територията на район „Аспарухово“, по изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря:

  • гр. Варна, кв. Галата – остатъчен свободен хлор 0,61 мг./л., при норма – 0,3-0,4 мг./л., мирис – неприемлив за потребителя.