asparuhovo logo

Георграфска характеристика

Разположен в югоизточната част на града район "Аспарухово" е с граници: Черно море, до вълнолома, пристанище Варна, ЖП ареал, северен пътен възел на Аспарухов мост, северен бряг на Варненското езеро, до и по северната и източната граница на село Звездица, до и по северната граница на Община Аврен.

Изглед към квартала

Район "Аспарухово" обхваща два квартала и пет селищни образувания: квартали - Аспарухово и Галата, селищни образувания - Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника, Курортно зона "Прибой". Заема територия от 58 435 дка в т.ч.  6 267 дка – кв.Аспарухово и кв.Галата; 7 447 дка - селищни образувания Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника, "Прибой"; 32 669 дка – горски земи; 11 929 дка – земеделски земи.

Районът е пети по големина в Община Варна. Регистрирани са с постоянен и настоящ адрес 27 000 души. Характерна за района е сезонната динамика на населението през периода май-октомври, когато се увеличава с около 20 000 души.

Районната администрация се намира в новия Административно-търговски център в кв. Аспарухово.