asparuhovo logo

Проект „Енергийно обновяване на българските домове“

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

За информация:

Румена Лукова - Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол"

тел. 052 370 956

гр. Варна, бул. "Народни будители" №2 - Административната сграда на Район „Аспарухово“ стая 301, етаж 3.

Карта на сайта