asparuhovo logo

Механизъм "Лична помощ"

Заявления за участие в механизма на личната помощ

Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се приемат заявления от граждани за:

1. Ползватели на услугата „Лична помощ“

● ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ

2. Асистенти

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент 

ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидата за асистент, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие

ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидата за асистент, че няма сключен трудов договор 

Заявленията се подават на гише номер 2 на район “Апарухово“ в гр.Варна, ул. "Народни будители" №2, партер в рамките на работното време.

Нормативни документи:

НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

ЗАКОН за личната помощ

ЗАКОН за хората с увреждания

● ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

 

Карта на сайта