asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2020 Г.

Заповед №Файл
Г-329/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-138 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Боровец-юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-125/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-3045, кв. 1, по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-62/11.02.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-189/03.07.2019 г. на Зам.-Кмет на община Варна Преглед
Г-218/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-160, кв. 10, по плана на КЗ „Прибой”, гр. Варна Преглед
Г-42/07.02.2020 г. ПУП План-извадка ПРЗ за УПИ II-622 „за жил. стр.“, УПИ III-622 „за жил. стр.“ от кв. 4, УПИ VI-622,640 „за жил. стр.“ от кв. 3 и ул. рег. от о.т. 19 до о.т. 33 и ос.т. 32, 33, 34, 38, 37 до о.т. 36 по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр. Варна Преглед
Г-95/13.03.2020 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХVІІ-22,23, кв. 6, по плана на 29 м.р., гр. Варна Преглед
Г-407/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4646, кв. 76, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-389/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-82 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна Преглед
Г-363/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2812 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-221/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2137, кв. 35, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна Преглед
Г-135/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-5134, кв. 21, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-184/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2766, кв. 155, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-167/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1591, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна Преглед
Г-165/16.06.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-5226, УПИ ХХХІІ-5226, УПИ ХХХІІІ-5226,5227, УПИ ХХХІV-5227, УПИ ХХХV-5227, УПИ ХХХVІ-5228 и УПИ ХХХVІІ-5228, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна, и улична регулация от о.т.1535 до о.т.1537 Преглед
Г-256/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-5269, кв. 15, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-219/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-317, кв. 21, по плана на СО „Зеленика”, гр. Варна Преглед
Г-182/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3298, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-128/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-3902, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-222/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1125, кв. 69, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна Преглед
Г-215/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-1671, кв. 2, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-125/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-3045, кв. 1, по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-136/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1665 и УПИ ІV-1664, кв. 1, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-180/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2497, кв. 66, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-181/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1193, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-159/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1790, кв. 28, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-138/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-3086, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-220/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2356, кв. 54, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна Преглед
Г-361/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-962 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-137/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2492, кв. 45, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-34/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3069, кв. 35, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна Преглед
Г-216/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2329, кв. 33, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-362/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-3067 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-183/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LIІІ-1018, кв. 4, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна Преглед
Г-328/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-4747 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна Преглед
Г-321/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2404, кв. 54, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-320/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-5258, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-319/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3743, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-318/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-3070 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-286/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2151 и УПИ VIII-2151, кв. 27, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-274/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1637 и УПИ ХХI-1637, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-275/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-668, кв. 52, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-276/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-2202, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-273/11.09.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-222, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-260/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-3008 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-259/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-27, кв. 58, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-258/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LV-4661, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-257/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4797, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-255/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1706, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-223/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-3006 и УПИ IV-3006,604, кв. 3, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 3 и кв. 4 на ЗО „Прибой”, гр. Варна Преглед
Г-219/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-317, кв. 21, по плана на СО „Зеленика”, гр. Варна Преглед
Г-185/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ и РУП за УПИ ХII-22, кв. 74, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-186/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-227, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-139/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-45 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-46 „за жил. стр.“, кв. 3, по ПП на м-ст „Патрабана“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-156/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3009 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-3010,3521,3522 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-91/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3079 и УПИ ХІV-3079, кв. 48, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-90/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3054 и УПИ ХІ-3055, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-89/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1192, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-88/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4937, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-87/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-125, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-86/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1313, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-61/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4195,4145 „за търг.-скл. дейност и безвр. произв. и услуги“, кв. 11, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-60/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-215, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-59/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3124, кв. 22, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-58/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4216, УПИ VІІІ-4216, кв. 33 и ул. рег. от о.т.478 до о.т.473, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед

Карта на сайта