asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов         Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3 Адиле Кямил Заместник-кмет 378 - 508
4 Лилия Христова Заместник-кмет 370-070
5
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
6  арх. Васил Куликов  Главен архитект  370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
7 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
8
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
9
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
10
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН" 370 - 270
11 Дарина Атанасова Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване" 370-141
12
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
13 Миглена Грудева Главен специалист "Административно обслужване и архив" 370 - 141
14
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
15
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
16
Станислава Спирдонова
Главен експерт "Счетоводство и човешки ресурси" 370 - 957
17
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370-045
18
Десислава Цивкова
Главен експерт "Системен администратор"  
19
 Доротея Иванова
 
Специалист ПЧОТ  
20
 Русанка Петкова
 
Специалист ПЧОТ  
21
 Тодорка Колева
 
Специалист ПЧОТ  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
22
Адрияна Михалева
Директор  370 - 090
23 инж. Лиляна Дамянова Поземлена реформа 370 - 090
24
арх.Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
25
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
26
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
27
инж. Величко Узунов
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 374 - 666
28
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
29
арх. Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
30 Светла Марчева

Главен специалист "Техническо обслужване и дигитализация по градоустройство и благоустройство"

378 - 816
31
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
32
арх. Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
33
инж. Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
34
Румeна Лукова
Главен специалист УО 370 - 956
35
Димитър Коцев
Главен специалист УО 370 - 956
36 Жаклин Георгиева Главен специалист УО 370 - 053
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
37
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
38
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
39
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
40
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
41
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
42
инж. Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
43
л.арх. Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
44
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
45
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
46
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
47
Стефка Жекова
Гл.експерт "Жилищно настаняване" 370 - 140
48
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
49
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
50 инж. Василена Георгиева Главен експерт "Екология" 370 - 130
51
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
52
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 053
Други
53
Дежурен по район
  370 - 023

Карта на сайта