asparuhovo logo

За район Аспарухово

Поглед от въздуха    Варна е третият по големина град в Република България. Градът е разположен върху територия от 29 кв.км. и има население над 345 000 жители.
    Според закона за териториално и селищно устройство град Варна е разделен на 5 кметства и 5 района един от които е РАЙОН "АСПАРУХОВО".